5 Mayıs 2011 Perşembe

24.02.11


 • Tamer Kütükçü (Sabancı Ünv.) - Türk Romanında Kadının Bedeni
 • Kadın eserleri kütüphanesi (balat)
 • Benin 'öteki'ni anlaması zorunludur. Yoksa kendini anlayamaz.=> Kadın erkeğin ötekisidir.
 • Erkekler kendi konumlarına göre düşünür. Egemen olmayanlar kendi konumlarını sorgular.
 • 'Ben'in oluşturulma süreci
 • Partiyarkal sistem teorisi! - Egemenlik ilişkisini anlamak
 • Eril İktidar! - ÖR: Tansu Çiller
 • Aidiyet
 • Patriyarkal Pazarlık - Kadınların arasındaki iktidar ilişkileri ÖR: Kayınvalide - Gelin
 • Özgünlük Teoremi: Belirli bir donanıma ulaştırktan sonra özgünleşip özgürleşiyorsun. Kendini tanıma.
 • Fatmagül Berktay
 • Genişletilmiş zihin - Perspektifleri Öğrenmek
 • Patriyarkal Sistemin Sacayakları:
 1. Cinsiyete dayalı iş bölümü
 2. Sınıf, ırk, bölgesel ayrımcılık, .. cinsiyetçiliği besliyor. - Toplumsal cinsiyet sisteminin bir iktidar ilişkileri ağı olarak işlemesi
 3. Kateksis : Cinsellik ve cinsel arzuların erkeğin kadın üzerindeki egemenliği üzerinden işlemesi
Bu 3 sacayağı sistemin yürümesini sağlıyor.
 • Patriyarkal Sistemin Denetim Alanları
 1. Doğurganlık: Aile planlaması adı altındaki politikalar
 2. Cinsellik: Kadınların evlilik dışı cinsel ilişkiye girmemesi, İyi - Kötü kadın
 3. (Medya)
 4. Kadınların hareket özgürlüğü: Seyahat özgürlüğü vs
 5. Mülkiyete ve diğer ekonomik kaynaklara erişim
 • Patriyarkal Sistemin Dayanakları
 1. Aile: 
Hiyerarşi, Anne - Baba - Çocuk arasındaki hiyerarşi, 
Ayrımcılık
Erkek üzerinden tanımlanan bir kurum
İşgücünün yeniden üretiminin gerçekleştiği yer
BABA - Güçlü
           - Erkeğin evde yaptığı iş = yardım
"Aile hem her yerde hem hiçbiryerde" Megan Doolittle
Ailenin kültürüne, sınıfsal statüsüne vs göre şekilleniriz.
Sevgi, Nefret, Ensest, Şiddet, Delilik, Sır! (Aile Sırları)
 • Film : Ailenin yalanları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder