6 Mayıs 2011 Cuma

14.04.11


 • "Hukukun kendisi haksızlığa yol açıyorsa hukuk değiştirilebilir"
 • Aristoteles: "Yasa haksızlığa yol açabilir. Hakin hakkaniyet doğrultusunda karar vermeli"
 • Evrensel etik, entelektüel bağımsızlık
 • Entelektüel bağımsızlık - Aklın bağımsızlığı
 • Hak eşitliğinin kbul edilmesinin nedeni, insanlar akılla ve vicdanla denetilmişlerdir. Ve insanla aynıdır.
 • Kavramsal bilgi / Koşulların bilgisi
 • Koşulların bilgisi- Kavramları kullanışımız
 • "Üzerine düşmemek" İçtenlikle istemek "Ben yapmam"
 • Algının alışkanlığa dönüşmesi - Sanat ilişkisi
 • Eşitlik / Farklılık
 • Farklı özelliklerden dolayı farklı muamele görmek
  Farklılık - İnsanlar farklıdır. Farklı muameleyi hakeder. Yani işçi ise o muameleyi hakeder görüşü.
 • Tektanrılı dinler ve kadın
 • Erkekler - Daha güçlü -> Egemenlik hakkı
  Kadınlar - Zayıf, karar verme yetkisi az vs. -> Kamusal vs.
 • Mezopotamya
M.Ö. 2000'e kadar - Ana tanrılar
                                 Çok tanrılı
                     sonra - Tek tanrılı
                                 Erkek egemen
                                 Nedeni: Kadın statüsünün değişimi, 
                                              Nüfus çoğunluğunun önemi artar
                                              Kadın doğurganlığı
                                              Kadın -> Ekonomik değer
 • Toprak Ana Metaphoru

- Toprak -> Kadının doğurganlığı
               -> Tohum = Erkeğin yaratma gücü
 • Din

Kuran -> Kadın tarla, erkek biçsin
Kadın yaradılışa etki etmiyor, erkeğin isteklerine boyun eğiyor
Hristiyanlık -> Baba tanrı
                  -> Oğul İsa - Baba Tanrı
                       Aynı öz
                  -> Kadın (Meryem) => Sadece aracı
Gazali -> Tanrı insanı su damlasından yarattı
               Su damlası = Erkek tohumu
 • Sünnet
İbrahimoğulları - Seçilmiş ırk, zafer vaadi,
                          Sünnet - Tanrıyla anlaşmanın mührü
 • Tektanrılı dine kadarki sorular:
                                                        - Yaşamı yaratan kim?
                                                        - Dünyadaki acının sebebi?
 • Havva - Günahkar
                     - Ademi yoldan çıkarıyor
                     - Dünyadaki ızdırabın sorumlusu
 • Tevrat - Ceza > Erkek (Emek, ter dökme)
                                > Kadın (doğum sancısı)
 • Kuran - Adem ve Havva  birlikte suçlu
                     - Dünyada Adem tövbe etmiş, Allah kabul etmiş
 • Örtünme
İlk - Hiyerarşik sınıflara ayırmak için
     - Kocasına aitle, saygın olmaya kadınları ayırıyor
Aristoteles - Cinsiyetçi
                 - Hristiyanlık üzerinde etkili
                 - Erkek - Cesur, lider
                   Kadın - Sessiz, muhakeme yetkisi yok
Yahudilik - Baba - Miras, evlilik, boşanma erkeğin lehine
               - Musa'nın 10 emri - tecavüz yasaklanmıyo
                                             - zina yasak
                                             - komşunun karısına bakma yasak
                                             - tecavüzde erkek ve kadın suçlu
                                             - Kadın - ibadethanede ayrı oturuyor
 • Hristiyanlık

Kadınlar adet görür - kirli
Havva - baştan çıkarıcı
Kilise - Kadın 2. planda
          - Kadın kilisede konuşamaz
          - Kadının dokunuşu (hastalara) kirli değil
          - Erkekler tek eşli
          - Kadınlara 3. seçenek = Rahibe (evlenmeyip İsa'nın nişanlısı olacağı günü bekleme)
          - Zina suçu erkeğe yükleniyor. (Bakan göze yasak)
 • İslamiyet(Ortadoğu)
- 2 kadının şahitliği = 1 erkeğin şahitleri (duygusallık)
- Miras: Erkek = 2 Kız (miras miktarı)
- Kadın dini önderlik yapmıyor. Kadın halife yok. Olamıyor.
- Kadının örtünmesi 
  Kadın - erkek toplumda ayrı olmalı. Kadının tehlikeden korunması ama özgürlüğü kısıtlanan da kadın
- Kadın bedeni = Erkeği kışkırtan
 • Hristiyanlık                                              İslamiyet
          Kadın bedeni üzerinde tam hakimiyet
          Kadın = Kirli                                              Kirli
          Hristiyanlıkta perhiz                                    Sadece eşe cinselliğini verir
          Cinsellik direk günah 
 • Film: Press
 • Kitap: Sürüne sürüne erkeklik

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder