5 Mayıs 2011 Perşembe

10.03.11

 • Kitap: Christine Delphy - Baş Düşman Patriyarkanın Ekonomi Politiği
 • (Düşman tayin edilmeli)
 • Evlilik = Sadakat (çoğunluk)   
Evlenmeden çocuk olmaz.
Nikahsız birliktelik uygun değil.
Aile dine ve manevi değerlere bağlı olmalı.
 • Geleneksel kadın rolleri: SS /^ , kuzey anadolu , erkekler
 • Kadın çalışma yaşamı
- Üniversite üzeri , Batı marmara - Doğu akdeniz - Ege, kent
 • Gençler bağımsız olmalı!
 • "Kadına şiddet uygulayan erkek değildir." - Erkekliği yücelten bir söylem. (Erkek olmak yüce bir makam gibi), Erkeklere sesleniyor.
 • Eksen kayması
 • Aile - dokunulmazlık, kutsallaştırma
 • 19. YY Ailenin Önemsenmesi
Kişiler aidiyet hissetsin, tehlike oluşturmasın.
(Sanayileşmeden önce) Proleter: Toprağı olmayan özgür birey
- Fransa'da 'Turret' Sistemi
Yetimhanelerin kapısında silindir şeklinde, dışarıya dönük tarafı açık olan kaplar var. Kadınlar bebeklerini bu kaplara bırakıyorlar. (Evli olmayan kadınlar)
- Sanayileşmeden sonra düzgün işgücüne ihtiyaç arttıkça, nüfusun kontrol altına alınması gerektiğinde bu yöntem işlevini yitiriyor. Aile önem kazanmaya başlıyor.
- 'sağlıklı, ahlaklı bir nüfus için'
- Sanayileşme -> İşçi ailesi
                      -> Aile hayatı
>Doğumun hastaneye taşınması
>Anne sütü
>Annelik
 • Ensest yasağı

Friedrich Engel: 
                       1. Kandaş Aile: Cinsel ilişki aile içinde
                       2. Ortaklaşa Aile: Cinsel ilişki aile içinde yasak
                       3. Tek Eşli Aile: Ensest yasak
Ensest yasağının kendiliğinden oluşma nedenleri:
1. Kronolojik Tahayyül: İnsanların ilerleme arzusu enseste karşı çıkmıştır. Katlanarak ilerlemeli.
2. Egzogami: Kardeşler arası ensestin yasaklanmasının nedeni dışa açılma isteğidir.
Luvy Stross (?)
                    - Kadın mübadelesi
                    - Çocuk mübadelesi
Bazı toplumlarda çok önemli o nedenle bu yasak konmuştur.
- Berdel (Bir evlilik töresi, gelin değiştokuşu - fakir aile bir aileden gelin almak için kendi kızını o aileye gelin verir _Wikipedia)
- Toplum kuramcılar - Sakatlıktan yararlanarak ensesti tabulaştırır. Ensest yasağı ahlaki bir hal alır.
 • Aile: İşgücü üretimi

Talcott Parsons 
                       - Aile karakterleri üreten fabrikadır.
                       - Toplumdaki yerimizi belirler.
Toplumun bu karakterlere, rol modellerine ihtiyacı vardır. Bu boşlukların doldurulması için = Aile
1960 - 70lerde feministler karşı çıkıyor.
Platon 
          - Aile ortadan kalksın özgürleşmek için.
Aristoteles
          - Kadın - erkek ikiliği yaratır.
Hanna Arendt
          - Agor ve ev yaşamını ayırır. Agora'ya bakmalıyız diyerek aslında 'kadın'ı dışlıyor.
Eski Yunan
Agora: Siyasetin konuşulduğu yerler. Erkeklerin yeri.
 • Çocukluğun Keşfi
Eskiden (Bizans): Çocukluk -> Yetişkin gibi
                                           -> Cinselliğin onların önünde de yaşanabilmesi
                                           -> Yatak odası ayrı değil
Rönesans
- Matbaanın bulunması - gelişimi
                                                 > Eğitim = Okur yazarlık
                                                               = Çocukluğun keşfi
                                                 > Üretim - çalışma + okur yazarlık
                                                               = Çocukluğun keşfi
Çocuğun eğitimi-> Çeşitlenen üretim biçimlerine göre çocuk eğitimi
 • Çocuk işgücü
Randıman az, o nedenle eğitim vs.
2. adım Annelik
 • Osmanlı'da aile
Osmanlı'da beden
'omniseksüel' = cinsellikle yüklü
Bu nedenle kadınlar kısıtlanır, denetlenir.
Evlerin yer alış biçimi bile bu şekilde: Avlulu (böylece avluya girenin denetimi, kadın - çocuk arkada)
                                                        Çıkmaz sokak : sokağa gireni denetleme
Tek eşli evlilik fazla 
 • Osmanlı'da çocukluk
2. Mahmut
                 >Fetvaları: Çocukluk eğitiminin önemi
                 >Sübyan mektepleri: Erkek çocuklara yönelik
 • Batı
Çocukluk keşfi ile;
> Yaşlı egemenliğinin sona ermesi: Yaşlıların kararları, huzurevi kurumları (20 yy.ın başında yaratılan mekanlar)
 • Annelik
Jean Jacques Rousseau'dan başlar.
Mary Woolstonecraft -> Bir toplumun özgür olması kadınların özgür olmasına bağlı.
(milliyetçilik baskın) Kadınlara biçilen vatandaşlık = anne vatandaşlık
'Sizin en önemli göreviniz annelik. İyi çocuk yetiştirmeli'
Rousseau -> Kız - erkek çocukların ayrı eğitimi
                    Kız = anne adayı
Adrienne Rich -> Otorite esas bir dönemde
                            Kurumsal annelik: İktidarsız sorumluluk
                            Deneyimsel annelik: 'Baba yokken kuralsız yaşanan annelik'
                            Anneliğin gerçekliği erkeklerce edebi kurumlar haline getirilip gizlenir. (Sembolik şiddetin yaratılma ağı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder