13 Mayıs 2011 Cuma

12.05.11

 • Mesk Sprawa
 • Psikanaliz
Pozitivizmin hakim olduğu dönemde ortaya çıkıyor. Deneysellemek mümkün değil gibi.
 • Vakalar
 • Sağlıkllı/ Hasta
Toplumların 'sağlıklı' kavramları farklı
Artı değer üretebilen = sağlıklı (kapitalist bir tanım gibi) / Modern toplum için
 • Tedavi: Toplumsallaştırma
 • Freud
 1. oral 
 2. anal
 3. ödipal

Oral evre: Bebek doğduğunda sesleri, renkleri vs algılayamaz. Evrensel refleks. Dudak kısmı çook hassastır= en gelişmiş. Clara Toms* = Oral evrede bile karakter oluşumunda kültür etkilidir.
Anal evre: Çocuğun dışkılamasını kontrol edebildiği, vücuduna hakimiyet dönemi
Ödipal evre: Cinsel haz en tepede

Erkeği tanımlıyor - uygarlıktan yana.
Son dönem:
 1. Dil çok önemli
 2. Tanrının suretlerinin ortadan kalkması
 3. ataerkil düzenin geçerlik kazanması
Bu 3 aşama uygar toplumun oluşması için gerçekleşmeli

Kadının tanımı erkek üzerinden.
İktidar olan= baba
Anne'de penis yok

 • Penis haseti: Esas olunması gereken erkek çocuk. Kız çocuk annesinde penis olmadığını farkeder ve bir hatadan dolayı kesilmiş olduğunu düşündüğünden suçlu hisseder. 
 • Bebeklerle oynama çocuk sahibi olunca = Anne => Kadınların kendini gerçekleştirmesi
 • Hadımlaştırma (kastrasyon) korkusu: erkek çocuk kızla karşılaşınca kızın penisinin olmadığını görüyor ve kendisinin de kaybedeceğini düşünüyor. Babasının hala penisi olduğunu görünce rahatlar ama annesini görüce annesine ilgi duymaması gerektiğini ve bu duyguyu bastırması gerektiğini düşünür penisini kaybetmemek için.
 • Penis ve fallus farkı: Fallusta penis olması gerekmiyor. Penisin sahip olduğu iktidar(Freud bunu atfeder)
 • Arzunun nesnesi meselesi
Freud/ Hazsız kalan anneye kızabilir.
 • Freud- Ensest korkusu en tepede                       Adler- Aşağılık karmaşası/ kompleksi en tepede 
          Freud- Rüyayı - yaşamla, deneyimlerle               Jung- Rüyayı arzuyla (ona öykünüyorsun, ulaş ve              
                                                                                            mutlu ol)
                     Bilinçdışının bilince taşıma, farkındalık               Bilinçdışını bilince taşımaya gerek yok.
                     Daha bilimci                                                     Spritüelizme yakın + koyu hristiyan
                                                                                            Babaya aşkın nedenleri şunlardır...
 • Öd karmaşası
 • Baba karmaşası 6 Mayıs 2011 Cuma

05.05.11

 • Erkeklik
Erkeklik sadece cinsel organla kazanılamaz
Cunnel - hegemonik erkeklik
           - "Genç, kentli, beyaz, tam zamanlı iş sahibi, makul ölçüde dindar, heteroseksüel, en az 1 spor yapabilecek seviyede aktif, .." = beyaz orta sınıf insan
           - Cinsiyet sistemi / cinsiyet rejimi
           - Cinsiyetçi iş bölümü, kateksis, vs.nin oturması
           - Hegemonik erkeklik çoğu şeyi karşılar.
           - Toplumsal kurumların cinsiyetlenmiş özelliklerini gösteriyor.
 • 1949 erkeğin ötekisi olarak kadın
Erkeklik ve ona göre tarif edilen kadınlık
 • 1970 - 80 Hegemonik erkeklik
 • Toplumsal cinsiyet
 1. Cinsiyete dayalı iş bölümü
 2. Sınıf, ırk, .. iktidar ilişkilerinin cins farklılıklarına dayanarak iktidar mekanizması haline gelmesi
 3. 'Kateksis' Cinselliğin ce cinsel arzunun toplumsal cinsiyet üzerindeki etkileri (Erkek egemen olmalı)
 • Elementler
 1. Hegemonik erkeklik
 2. Eril iktidar
 3. Kateksis
 • Erkeğin iktidar ilişkisi
  • Tabi kılınan erkeklik
  • Marjinalleştirilen erkeklik
  • İş birlikçi erkeklik
 • Eril iktidar
Patriyarkal sistem içerisinde kadınların iktidardan pay sahibi olması
Bu kadınlar - beyaz
                  - üretim araçlarının gücüne sahip (hakim)
Toplumsal alanda erkek egemenliği tekrar üretiliyor, bundan erkekler ve bazen kadınlar da yararlanıyor.
 • Patriyarka / Erkek egemen
Kapitalizmden ayrı olarak patriyarka = Kadın sünneti/ Tecavüz/ Kadının yakılması (Hindistanda koca öldükten sonra)
Patriyarkal kapitalizm = Emek piyasasında -> Kadının eve kapanması
                                                                 -> Kadının içgücü piyasasında yer alması...
 • Kadınlar -> duygusallık, yönetememe
 • Ütopya 
Furye (Fransa)
Damızlık Kız
Mülksüzler
Siborg Manifestosu (?)
Leyla Erbil - Cüce
Kate Millinton - Sokak kadınları
Begum Rokeya Sahhamat Hossain - Sultana'nın Rüyası, Padmarag

21.04.11

 • Sinema ve kadın
Feminist Sinema -> Kadınlara seslenen, kadınlara ilgili, kadınların yönettiği
Filming Desire (Mari Mandi) - 20000 erkek yönetmen var iken sadece 600 kadın yönetmen var
 • Sessiz film / Sinema dönemi 
Kadın yönetmen fazla
Çalışan fazla
- Norman Mailen -> Adı geçmez yönetmen
- İlk kadın yönetmen ilk düzenli film çeken yönetmen 1896 - Alice Guy (Fransız)
 • Teknoloji ilerledikçe
Erkek sayısı artıyor
Kadın - Scriptgirl (yazmanlık)
 • Türkiye
- 1914 Fuat Uzkuray - Aristefononun düşüşü
- İlk kadın yönetmen 1951 Cahiden Sonkay - Beklenen Şarkı (Halkın nesnesi haline gelmiştir. Uyuşturucu vs)
- Özel alan - Kamusal alan ayrımını kaldırıp daha eşitlikçi kamera kullanımı
- Piyano filmi(Chempean)- Çıplaklığı ele alma
 • Çıplaklığı ele alma
                                     - Erkekler erotize ediyor, kısım kısım çekiyor bedeni, kadını nesneleştiriyor
                                     - Kadınlar > bütünlük
ÖR: Berkmann filmleri (kadınlar acı çeker)
- 1970 Anyes Varda (kadın yönetmen)
Sinemanın cinsiyeti yok, sinemacının cinsiyeti var
 • Erkek
Kamera - Dikizci
Sinema - Haz veren nesne, Eğlence aracı
 • Cinsiyetçi filmler
ÖR: Issız adam - Kadınlar erotik nesne
                        - Anne -> geleneksel ile bağ
Kahramanlar hep erkek
 • Kadın -> iyi kadın

                         kötü kadın (Suzan Avcı)
                         vamp kadın
- Bilge Olgaç: "Kadınlar erkekleşmedikçe bu dünyada var olmak zor"
- Avantür filmler -> Kadın yönetmenler daha çok çeker
- Yeşim Ustaoğlu - 'Cinsiyetsiz filmler yapıyorum'
- 1995/ 376 erkek yönetmen, 20 kadın yönetmen
- Seyfi Teoman - Bizim büyük çaresiliğimiz
                        - Atlıkarınca
- Nuran Şener
- Birsen Kaya
- Medya kadınların cesaretini kırıyor
- Marlyn Monroe (Norma Mailer) - Kaçkınlar
- Uastes (?) - kadın yazar (roman)
                     Marlyn Monroe'nun hayatı
- Selim İleri 
- Cahide Sonkuy
- Lara maluy(?)- Kamera - Kamerayı kullanan - Freudiyen mesele
- Reha Erdem - Korkuyorum Anne
                      - Kozmoz
- Zeki Demir Kubuz - Kader
                                - Kıskanmak
- Miraz Bezar - Minnet
- Fatih Akın
- Kazım Öz - daus
- Sedat Yılmaz
- Ferzan Özpetek
 • Arka Ses - Erkek sesi kullanılır = Etkili
 • Medya -> Erkek - Dünyayı kurtaran
                      -> Kadın - Şenlendiriyor
 • Reklam - Kadına daha çok hitap ediyor. Kullanılan ve yöneltilen kadın
                      ->Kadın - Erkeğin mülkiyetine girebilecek nesne
                                    - Ev hanımlığı
                                    - Annelik
ÖR: OMO Kirlenmek güzeldir
       Ayşe Teyze
 • Michel Foucault - Büyük kapatılma - İzleyen göz
 • Mediz - Medya izleme, cinsiyetçi değil

14.04.11


 • "Hukukun kendisi haksızlığa yol açıyorsa hukuk değiştirilebilir"
 • Aristoteles: "Yasa haksızlığa yol açabilir. Hakin hakkaniyet doğrultusunda karar vermeli"
 • Evrensel etik, entelektüel bağımsızlık
 • Entelektüel bağımsızlık - Aklın bağımsızlığı
 • Hak eşitliğinin kbul edilmesinin nedeni, insanlar akılla ve vicdanla denetilmişlerdir. Ve insanla aynıdır.
 • Kavramsal bilgi / Koşulların bilgisi
 • Koşulların bilgisi- Kavramları kullanışımız
 • "Üzerine düşmemek" İçtenlikle istemek "Ben yapmam"
 • Algının alışkanlığa dönüşmesi - Sanat ilişkisi
 • Eşitlik / Farklılık
 • Farklı özelliklerden dolayı farklı muamele görmek
  Farklılık - İnsanlar farklıdır. Farklı muameleyi hakeder. Yani işçi ise o muameleyi hakeder görüşü.
 • Tektanrılı dinler ve kadın
 • Erkekler - Daha güçlü -> Egemenlik hakkı
  Kadınlar - Zayıf, karar verme yetkisi az vs. -> Kamusal vs.
 • Mezopotamya
M.Ö. 2000'e kadar - Ana tanrılar
                                 Çok tanrılı
                     sonra - Tek tanrılı
                                 Erkek egemen
                                 Nedeni: Kadın statüsünün değişimi, 
                                              Nüfus çoğunluğunun önemi artar
                                              Kadın doğurganlığı
                                              Kadın -> Ekonomik değer
 • Toprak Ana Metaphoru

- Toprak -> Kadının doğurganlığı
               -> Tohum = Erkeğin yaratma gücü
 • Din

Kuran -> Kadın tarla, erkek biçsin
Kadın yaradılışa etki etmiyor, erkeğin isteklerine boyun eğiyor
Hristiyanlık -> Baba tanrı
                  -> Oğul İsa - Baba Tanrı
                       Aynı öz
                  -> Kadın (Meryem) => Sadece aracı
Gazali -> Tanrı insanı su damlasından yarattı
               Su damlası = Erkek tohumu
 • Sünnet
İbrahimoğulları - Seçilmiş ırk, zafer vaadi,
                          Sünnet - Tanrıyla anlaşmanın mührü
 • Tektanrılı dine kadarki sorular:
                                                        - Yaşamı yaratan kim?
                                                        - Dünyadaki acının sebebi?
 • Havva - Günahkar
                     - Ademi yoldan çıkarıyor
                     - Dünyadaki ızdırabın sorumlusu
 • Tevrat - Ceza > Erkek (Emek, ter dökme)
                                > Kadın (doğum sancısı)
 • Kuran - Adem ve Havva  birlikte suçlu
                     - Dünyada Adem tövbe etmiş, Allah kabul etmiş
 • Örtünme
İlk - Hiyerarşik sınıflara ayırmak için
     - Kocasına aitle, saygın olmaya kadınları ayırıyor
Aristoteles - Cinsiyetçi
                 - Hristiyanlık üzerinde etkili
                 - Erkek - Cesur, lider
                   Kadın - Sessiz, muhakeme yetkisi yok
Yahudilik - Baba - Miras, evlilik, boşanma erkeğin lehine
               - Musa'nın 10 emri - tecavüz yasaklanmıyo
                                             - zina yasak
                                             - komşunun karısına bakma yasak
                                             - tecavüzde erkek ve kadın suçlu
                                             - Kadın - ibadethanede ayrı oturuyor
 • Hristiyanlık

Kadınlar adet görür - kirli
Havva - baştan çıkarıcı
Kilise - Kadın 2. planda
          - Kadın kilisede konuşamaz
          - Kadının dokunuşu (hastalara) kirli değil
          - Erkekler tek eşli
          - Kadınlara 3. seçenek = Rahibe (evlenmeyip İsa'nın nişanlısı olacağı günü bekleme)
          - Zina suçu erkeğe yükleniyor. (Bakan göze yasak)
 • İslamiyet(Ortadoğu)
- 2 kadının şahitliği = 1 erkeğin şahitleri (duygusallık)
- Miras: Erkek = 2 Kız (miras miktarı)
- Kadın dini önderlik yapmıyor. Kadın halife yok. Olamıyor.
- Kadının örtünmesi 
  Kadın - erkek toplumda ayrı olmalı. Kadının tehlikeden korunması ama özgürlüğü kısıtlanan da kadın
- Kadın bedeni = Erkeği kışkırtan
 • Hristiyanlık                                              İslamiyet
          Kadın bedeni üzerinde tam hakimiyet
          Kadın = Kirli                                              Kirli
          Hristiyanlıkta perhiz                                    Sadece eşe cinselliğini verir
          Cinsellik direk günah 
 • Film: Press
 • Kitap: Sürüne sürüne erkeklik

07.04.11

 • Kadın işgücü
İlk kadının işgücüne katılması -> Matbaacılık
                                             -> Tekstil
                                             -> Konfeksiyon
Dizgi işleri, Operasyon -> Ucuz işgücü = Kadınlar
Tekstil -> Dokuma
           -> Kadın - İplik bükme
                Erkek - Tezgah başında
           -> İş yükü arttıkça = Kadın da tezgah başında
Konfeksiyon -> Erkek - Parçaları birleştirmek
                    -> İş yükü arttıkça = Kadın da yapıyor
 • Kadın -> Evde karşılıksız emek harcaması (geçici iş)
                     ->Kadınların bu durumu piyasadaki işgücünü de belirler.
                     -> Aileye para getiren olursa kadın, ücret aile ücreti gibi verilir.
          Erkek -> İşgücü piyasasına katılarak eve para getirmesi (asli iş)
 • Neden Batı'dan gerideyiz?
Bakım emeği
Kreş
 • Emek piyasası
 • Hamilelik durumu
 • Çocuklularda - Ayrımcılık
-> Ücrette ayrımcılık
-> Terfide ayrımcılık
-> Kariyerde ayrımcılık
 • Bakım emeği ile alakalı - Kadın girişimciliği
                                             - Esnek çalışma
- Cam tavan!
 • Kadının durumu
 1. Ucuz işgücü
 2. Cinsiyet ayrımcılığı
 3. Güvencesiz işgücü (Sosyal G.)
 4. Örgütlenmesi zor (Sendikalarda kadın üye az)
 5. Vasıfsız işlerde
 6. Her iş uygun değil - Fiziksel yetersizlik, Ahlak
 7. Kadın - Emek yoğun, el emeği
          Erkek - Sermaye yoğun, makina
 • Kadın                     Erkek
          Hafif                       Ağır
          Parça birleştirme     Bütün ol.
          Hazırlık - Bit.          Esas üretim aş.
          Cinsel meta
          Duygusal emek 
          Beden + Cinsellik pazarlama
ÖR: Taşrada, oda temizlikçisi olmak istenmiyor
Mobing - İşyerinde pasifleştirme, işten uzaklaştırma

17.3.11 (?)


 • Ekofeminizm

Badantel(?)
                 - Ekofeminizmin feminizme zararı
(Doğal beslenme - Anne için
Mama - kapitalizmi besler)
- Ekofeminizm kadınları eve döndürür.
- Annelik -> suçuluk duygusu
- Biberoon -> Babayı da işin içine katıyor.
 • Annelik
İş yaşamında anne geri plana düşer.
Damgalanma süreci
Fakat baba ile anne arasında asimetri var.
Baba için sorun yok, ama anne için engelleyici
Br yandan koruyucu bir durum. Anne ise 'dokunulmaz'
Avrupa'da -> annelik ücret cezası= ücret ayrımcılığı
Ücret ayrımcılığı -> hamilelik
                         -> annelik
İş ortamında annelerin ve hamilelerin yetersiz olduğu görülüyor.
Çalışan anneler çocuklarına daha iyi bakabilmelerine rağmen çalışan baba daha destekleniyor.
İyi babalık düzeyi
Ayrımcılık! -> Ücret
                  -> İşe alım
                  -> Kariyer
 • Din
İzlenen, bakılan, tabii kılınan
Katoliklik -> Utanç
Protestanlık -> Suçluluk
İslam -> Kadın suçlanmıyor
İslam -> Kadın bedeni kışkırtıcılığın sembolü ama tatmin edilmesi gerekiyor.
Dinlerde ortal olarak -> Kadın bedeninin denetlenmesi - Erkek egemenliği
Tek tanrılı dinler -> Uygarlık
Freud Sigmund
                       -> Tanrının suretleri kalkıyor
                       -> Kadınlara boyun eğdirilir
                       -> Dilin ortaya çıkması (Erkek dilinin)
- Musa'nın 10 emrinde tecavüze yasak yok. Evli kadın tecavüze uğrarsa taşlanarak öldürülür. Bakire ise kent duvaları dışındaysa evlendiriliyor, değilse öldürülüyor.
- İncil -> Rahibeler temiz olmalı adak vs adayabilmeleri için
- İslamiyet

>İslamiyetten önce göçebe kabileden devletleşmeye geçirilirkenki dönem
Bu dönemde oluştuğundan din ve devlet iç içe geçiyor
Bireyden çok ümmet anlayışı geçerli
Birey olma halinde cinsellik denetim altında değildir
- Kasım Amin
                     -> Feminizme sempatiyle bakıyor
                     -> kadınlar cinsel dürtülerini erkeklerden daha iyi kontrol edebildiği, erkeklerin daha zayıf           olduğu ve kadınların bunlardan kurunduğu => kapanmalı
- Aile çok önemli fakat aşk vs. ümmet anlayışı içinde sakıncalı çünkü Allah'a duyulan aşkı aşabilir
(Arapçada 'çift' sözcüğü yok. Kadın nesneleştiriliyor)
- Toplum -> Ümmet
               -> Aile
- Ümmet -> Erkeklerin kamusal alanda yer aldığı, fikir paylaşımı olan yer
- Aile -> Daha kadınsal

>İslamiyet -> cinselliği tamamen üreme olarak görmez.
                 -> Uygarlık doyurullmuş cinselliğin hali
- Gazali -> Kadının görevi kocasını tatmin etmek
- Hristiyanlık: Cinsellik -> üreme
- Tek tanrılı dinlerde Mahremiyet
Erkek zihinsel, bedensel olarak kadınlardan güçlü. Kadın fitne, şeytan
- Namus!
- Derin aşk - Romantik aşk - Tutkulu aşk
Bunlar olmamalı çünkü erkeğin kafasını bulandırıyor. Bu nedenle kadın çok tehlikeli.
- Cennet
Huri -> Bakire, yaşlanmayan
- Evlilik
- İdeal eş
              -> Bakire
              -> Kocasını, çocuklarını seven
              -> Ev işlerinde becerikli
              -> Huyu, yüzü güzel
              -> İyi bir aileden gelmiş
Erkekte aranılan -> Sınıfsal olarak denklik
- Boşanma
Kadın ancah nikahtan sonra kocası delirirse, cüzzam olursa vs. boşayabilir.
- Özgürlük - Zininin zincirlerinden kurtulmak

- İslamiyette medeniyet
Kadını erkek kadar aktif görüyor. Medeniyet kadını denetin altına almakla sağlanabilir.
Kadın -> Tabii olan
          -> Acı çekmekten mutlu
          -> Fethedilen
Erkek -> Fetheden
İd= Kadın,  Ego = Erkek
- Asaf Savaş Akat (ilahiyatçı)
                                            -> Kadın - Teslimiyetten hoşlanır
                                                          - Erkekler tarafından yenilgiye uğratıldığında haz alır.
(Mazoşistlik - dişiye özgü)
- Gazali (14. yy) - Sofu, yobaz
                          - Kurnazlık, entrika -> Kadın
                          - Biseksüellik kadın ve erkekte var. Normal
                          - Sperm ve yumurta aktif
(Freud'dan farklı olarak)
- İbn-i Haldun - Rasyonel düşünen
- İslamiyet ve Hristiyanlıktaki farklılıklar
                                                           -> Hristiyanlıkta bastırılır, İslamiyette tatmin edilir.
- Fanfatal(?)
- Belgesel: Kamerayla İzdivaç
Kitap: Montesquieu - İran mektupları

5 Mayıs 2011 Perşembe

10.03.11

 • Kitap: Christine Delphy - Baş Düşman Patriyarkanın Ekonomi Politiği
 • (Düşman tayin edilmeli)
 • Evlilik = Sadakat (çoğunluk)   
Evlenmeden çocuk olmaz.
Nikahsız birliktelik uygun değil.
Aile dine ve manevi değerlere bağlı olmalı.
 • Geleneksel kadın rolleri: SS /^ , kuzey anadolu , erkekler
 • Kadın çalışma yaşamı
- Üniversite üzeri , Batı marmara - Doğu akdeniz - Ege, kent
 • Gençler bağımsız olmalı!
 • "Kadına şiddet uygulayan erkek değildir." - Erkekliği yücelten bir söylem. (Erkek olmak yüce bir makam gibi), Erkeklere sesleniyor.
 • Eksen kayması
 • Aile - dokunulmazlık, kutsallaştırma
 • 19. YY Ailenin Önemsenmesi
Kişiler aidiyet hissetsin, tehlike oluşturmasın.
(Sanayileşmeden önce) Proleter: Toprağı olmayan özgür birey
- Fransa'da 'Turret' Sistemi
Yetimhanelerin kapısında silindir şeklinde, dışarıya dönük tarafı açık olan kaplar var. Kadınlar bebeklerini bu kaplara bırakıyorlar. (Evli olmayan kadınlar)
- Sanayileşmeden sonra düzgün işgücüne ihtiyaç arttıkça, nüfusun kontrol altına alınması gerektiğinde bu yöntem işlevini yitiriyor. Aile önem kazanmaya başlıyor.
- 'sağlıklı, ahlaklı bir nüfus için'
- Sanayileşme -> İşçi ailesi
                      -> Aile hayatı
>Doğumun hastaneye taşınması
>Anne sütü
>Annelik
 • Ensest yasağı

Friedrich Engel: 
                       1. Kandaş Aile: Cinsel ilişki aile içinde
                       2. Ortaklaşa Aile: Cinsel ilişki aile içinde yasak
                       3. Tek Eşli Aile: Ensest yasak
Ensest yasağının kendiliğinden oluşma nedenleri:
1. Kronolojik Tahayyül: İnsanların ilerleme arzusu enseste karşı çıkmıştır. Katlanarak ilerlemeli.
2. Egzogami: Kardeşler arası ensestin yasaklanmasının nedeni dışa açılma isteğidir.
Luvy Stross (?)
                    - Kadın mübadelesi
                    - Çocuk mübadelesi
Bazı toplumlarda çok önemli o nedenle bu yasak konmuştur.
- Berdel (Bir evlilik töresi, gelin değiştokuşu - fakir aile bir aileden gelin almak için kendi kızını o aileye gelin verir _Wikipedia)
- Toplum kuramcılar - Sakatlıktan yararlanarak ensesti tabulaştırır. Ensest yasağı ahlaki bir hal alır.
 • Aile: İşgücü üretimi

Talcott Parsons 
                       - Aile karakterleri üreten fabrikadır.
                       - Toplumdaki yerimizi belirler.
Toplumun bu karakterlere, rol modellerine ihtiyacı vardır. Bu boşlukların doldurulması için = Aile
1960 - 70lerde feministler karşı çıkıyor.
Platon 
          - Aile ortadan kalksın özgürleşmek için.
Aristoteles
          - Kadın - erkek ikiliği yaratır.
Hanna Arendt
          - Agor ve ev yaşamını ayırır. Agora'ya bakmalıyız diyerek aslında 'kadın'ı dışlıyor.
Eski Yunan
Agora: Siyasetin konuşulduğu yerler. Erkeklerin yeri.
 • Çocukluğun Keşfi
Eskiden (Bizans): Çocukluk -> Yetişkin gibi
                                           -> Cinselliğin onların önünde de yaşanabilmesi
                                           -> Yatak odası ayrı değil
Rönesans
- Matbaanın bulunması - gelişimi
                                                 > Eğitim = Okur yazarlık
                                                               = Çocukluğun keşfi
                                                 > Üretim - çalışma + okur yazarlık
                                                               = Çocukluğun keşfi
Çocuğun eğitimi-> Çeşitlenen üretim biçimlerine göre çocuk eğitimi
 • Çocuk işgücü
Randıman az, o nedenle eğitim vs.
2. adım Annelik
 • Osmanlı'da aile
Osmanlı'da beden
'omniseksüel' = cinsellikle yüklü
Bu nedenle kadınlar kısıtlanır, denetlenir.
Evlerin yer alış biçimi bile bu şekilde: Avlulu (böylece avluya girenin denetimi, kadın - çocuk arkada)
                                                        Çıkmaz sokak : sokağa gireni denetleme
Tek eşli evlilik fazla 
 • Osmanlı'da çocukluk
2. Mahmut
                 >Fetvaları: Çocukluk eğitiminin önemi
                 >Sübyan mektepleri: Erkek çocuklara yönelik
 • Batı
Çocukluk keşfi ile;
> Yaşlı egemenliğinin sona ermesi: Yaşlıların kararları, huzurevi kurumları (20 yy.ın başında yaratılan mekanlar)
 • Annelik
Jean Jacques Rousseau'dan başlar.
Mary Woolstonecraft -> Bir toplumun özgür olması kadınların özgür olmasına bağlı.
(milliyetçilik baskın) Kadınlara biçilen vatandaşlık = anne vatandaşlık
'Sizin en önemli göreviniz annelik. İyi çocuk yetiştirmeli'
Rousseau -> Kız - erkek çocukların ayrı eğitimi
                    Kız = anne adayı
Adrienne Rich -> Otorite esas bir dönemde
                            Kurumsal annelik: İktidarsız sorumluluk
                            Deneyimsel annelik: 'Baba yokken kuralsız yaşanan annelik'
                            Anneliğin gerçekliği erkeklerce edebi kurumlar haline getirilip gizlenir. (Sembolik şiddetin yaratılma ağı)

03.03.11

 • Kitap: Jean Genet - Hırsızın günlüğü
 • Kitap:(Aile)Raymond Williams - Anahtar terimler
 • Kitap: Georges Duby - Özel Hayatın Tarihi
 • Kitap: Ahmet Murat Artaç - Ailenin Serencamı
 • Kitap: Ingeborg Bachmann - Maline
 • Patriyarka: Erkek egemen sistem
 • Aile
 1. Mülkiyetin korunduğu yer, Sosyal ortam
 2. İşgücünün yeniden üretime geçtiği yer 
(Aklın egemen olduğu sistem)

19 yy.da aile şuanki halini aldı.
Aile insanın başına gelir.
Ailede ANNE - katalizör
 • Yönetimselleştirme: 
Siyaset egemenliğinin yönetimselleştirilmesi
Ailenin yönetilmesi - Devletin yönetilmesi
Michel Foucault - Akıl + Duygu olmalı, Aile içindeki bireylerin öz denetim alanlarını hareket ettirmek için duygular gerekli
 • Aile ilişkisinin duygusallaştırılmasının 3 boyutu: (Ahmet Murat Artaç)
 1. Erkek - Kadın
 2. Anne - Çocuk
 3. Aile - Toplum
 • Romantik aşk (Anthony Giddens)
Evliliğe gider. 'Bireylik' ortaya çıkıyor.
 • Tutkulu aşk
Özgürleştirici, sorumluluktan / rutinden kopma
 • Pierre Bourdieu - Mahremiyet
 • Pierre Bourdieu - Sembolik Şiddet : Bu mekanizma her iki cins açısından içselleştiriliyor.
 • Duygusallığın altında ilan edilmemiş Taahküm İlişkisi (Taahküm: Bastırma ile otorite uygulaması, gizli otorite)
 • Kapitalizm aileden nasıl beslenir?
- Bakım emeği
- İşçiler arası rekabet (erkek - kadın arası rekabet)

Aile sorumlu - Düzenli işgücü
Çocuk sayısı - Ucuz işgücü
İhtiyaçların ortaya çıkması
 • 'Esnek Çalışma' - Kadının, 'annenin' evde belirsiz saatlerde çalışması
(sf 282 - çekirdek ailenin iktisadı, sf 289, 291)


24.02.11


 • Tamer Kütükçü (Sabancı Ünv.) - Türk Romanında Kadının Bedeni
 • Kadın eserleri kütüphanesi (balat)
 • Benin 'öteki'ni anlaması zorunludur. Yoksa kendini anlayamaz.=> Kadın erkeğin ötekisidir.
 • Erkekler kendi konumlarına göre düşünür. Egemen olmayanlar kendi konumlarını sorgular.
 • 'Ben'in oluşturulma süreci
 • Partiyarkal sistem teorisi! - Egemenlik ilişkisini anlamak
 • Eril İktidar! - ÖR: Tansu Çiller
 • Aidiyet
 • Patriyarkal Pazarlık - Kadınların arasındaki iktidar ilişkileri ÖR: Kayınvalide - Gelin
 • Özgünlük Teoremi: Belirli bir donanıma ulaştırktan sonra özgünleşip özgürleşiyorsun. Kendini tanıma.
 • Fatmagül Berktay
 • Genişletilmiş zihin - Perspektifleri Öğrenmek
 • Patriyarkal Sistemin Sacayakları:
 1. Cinsiyete dayalı iş bölümü
 2. Sınıf, ırk, bölgesel ayrımcılık, .. cinsiyetçiliği besliyor. - Toplumsal cinsiyet sisteminin bir iktidar ilişkileri ağı olarak işlemesi
 3. Kateksis : Cinsellik ve cinsel arzuların erkeğin kadın üzerindeki egemenliği üzerinden işlemesi
Bu 3 sacayağı sistemin yürümesini sağlıyor.
 • Patriyarkal Sistemin Denetim Alanları
 1. Doğurganlık: Aile planlaması adı altındaki politikalar
 2. Cinsellik: Kadınların evlilik dışı cinsel ilişkiye girmemesi, İyi - Kötü kadın
 3. (Medya)
 4. Kadınların hareket özgürlüğü: Seyahat özgürlüğü vs
 5. Mülkiyete ve diğer ekonomik kaynaklara erişim
 • Patriyarkal Sistemin Dayanakları
 1. Aile: 
Hiyerarşi, Anne - Baba - Çocuk arasındaki hiyerarşi, 
Ayrımcılık
Erkek üzerinden tanımlanan bir kurum
İşgücünün yeniden üretiminin gerçekleştiği yer
BABA - Güçlü
           - Erkeğin evde yaptığı iş = yardım
"Aile hem her yerde hem hiçbiryerde" Megan Doolittle
Ailenin kültürüne, sınıfsal statüsüne vs göre şekilleniriz.
Sevgi, Nefret, Ensest, Şiddet, Delilik, Sır! (Aile Sırları)
 • Film : Ailenin yalanları